Tasub teada

Ladustamine

Koorem höövelmaterjali on tihtilugu üsna hinnaline. Kaitske kallihinnalist puitu ja kohelge seda nii, et materjal ei saaks vigastada ning ei jääks ladustamisel paindesse ega määrduks. Valige höövelmaterjalile enne koorma saabumist sobiv koht kuhu materjal ka pikkust pidi ära mahuks ning valmistage ette horisontaalne aluspind. Jälgige, et koormat mahuks soovitud kohas autolt maha laadima. Koht kuhu materjal ladustada tuleb ette valmistada selliselt, et ladustatud puit ei saaks kahjustada. Alusprusside vahe on maksimaalselt 1,5 m. Höövelmaterjal peab jääma vähemalt 20 cm kõrgusele maapinnast. Jälgida tuleb, et puitmaterjali alla ei saaks koguneda vett.

Kohale toimetatud höövelmaterjali ei tohi jätta ilmastiku kätte, vaid tuleb kinni katta, sest nii on ta kaitstud vihma, lume, mustuse ning suviti ka liigse kuivamise eest. Höövelmaterjali ei tohi katta õhukindlalt, tuleb jälgida, et rõskus ei jääks katte alla hauduma. Katmisel tuleb jälgida, et kaetud saaks ka materjali otsad, kuid kate ei tohi ulatuda maani nii, et õhk liikuma ei pääseks. Sise- ja välisvooder ning põrandalauad toimetatakse kliendile kuivatatuna ning need on soovitav ladustada köetud ja tuulutatud ruumis eriti kui ehitustöödega ei ole veel alustatud või alustatakse alles kuu või enama möödudes. Väga lühikeseks ajaks võib höövelmaterjalid paigutada ka külma garaaži või mujale sarnasesse paika, kuid siis tuleb eriti sisevoodrilaual ja põrandalaual hiljem lasta kohaneda lõpliku paigaldusruumi mikrokliima, niiskuse ja temperatuuriga. Kuna höövelmaterjalid toimetatakse ehitusplatsile kuivatatuna, tuleb jälgida, et ehituse käigus ei puutuks kuivad materjalid otseselt kokku niiske ehitusosaga, näiteks vähem kui 28 päeva tagasi valatud betooni, telliskivimüüri või kergbetooniga, milles on ehitusaegset niiskust. Niimoodi on välditakse niiskuse imendumist puitu teistest niiskematest materjalidest. Höövelmaterjalide eest õigesti hoolitsedes väldite hilisemaid muresid.

Värvitud materjale ei ole soovitatav ladustada pika perioodi vältel avamata pakendis või umbses tihedas virnas.

 

Höövelmaterjalide kvaliteeditingimused

Sisevoodrilaud - Export materjal AB kvaliteet

Sine - Ei ole lubatud

Servaokste defektid - Lubatud, kui kahe laua liitmisel ei jää läbivat auku.

Mädaoksad - Ei ole lubatud.

Väljakukkunud oksad - Lubatud 8% materjali kogumahust. Väljakukkunud oksi võib tekkida hilisema käitluse käigus.

Kitsaslõhed - Kasutusküljel kuni 20% pikkusest, laiusega mitte üle 1.0mm, mitte üle 20% tükiarvust.

Otsalõhed - Lubatud laua laiuse pikkuselt.

Poomkant ja meh. vigastused - Lubatud tagumisel küljel, kui ei jää näha ega sega paigaldust.

Vaigupesad - Maks. pikkus 50mm ning kogu laua peale maks. 5tk. Alla 20mm ei arvestata.

Sissekasvanud koor - Ei ole lubatud.

Putukakahjustused - Ei ole lubatud.

Pinnakvaliteet - Ei ole lubatud hööveldamata kohti kasutusküljel.

Pinged ja kõverused lubatud määral, et materjalide paigaldamine oleks võimalik.

Paksuse ja laiuse tolerantsid lubadud +/- 1mm

Niiskus hööveldamisel 16% ± 2%

 

Sisevoodrilaud - Tavahinnas materjal ABC kvaliteet

Sine - Lubatud vähesel määral ca 3% kogumahust.

Servaokste defektid - Lubatud, kui kahe laua liitmisel ei jää läbivat auku.

Väljakukkunud oksad - Lubatud 30% materjali kogumahust. Väljakukkunud oksi võib tekkida hilisema käitluse käigus.

Kitsaslõhed - Kasutusküljel kuni 40% pikkusest, laiusega mitte üle 1,0mm, mitte üle 20% tükiarvust.

Otsalõhed - Lubatud laua laiuse pikkuselt.

Poomkant ja meh. vigastused - Lubatud tagumisel küljel, kui ei jää näha ega sega paigaldust.

Vaigupesad - Maks. pikkus 90mm ning kogu laua peale maks. 5tk. Alla 20mm ei arvestata.

Sissekasvanud koor - Lubatud vähesel määral ca 5% kogumahust.

Putukakahjustused - Lubatud vähesel määral ca 3% kogumahust.

Pinged ja kõverused lubatud määral, et materjalide paigaldamine oleks võimalik.

Paksuse ja laiuse tolerantsid lubadud +/- 1mm

Niiskus hööveldamisel 16% ± 2%

 

Välisvoodrilaud, tuulekastilaud, terrassilaud - Tavahinnas materjal AB kvaliteet

Terrassilaua puhul on sihtotstarbeline kasutuskülg rihveldatud pind kasutusküljena ehk üleval pool. Terrassilaua puhul jälgitakse tootmisprotsessis vaid sihtotstarbelise pinna kvaliteeti milleks on rihveldatud pind.

Sine - Lubatud 5% materjali koguhulgast.

Servaokste defektid -Lubatud, kui kahe laua liitmisel ei jää läbivat auku.

Mädaoksad - Ei ole lubatud.

Väljakukkunud oksad - Lubatud 10% materjali koguhulgast. Väljakokkunud oksi võib tekkida hilisema käitluse käigus.

Kitsaslõhed - Kasutusküljel kuni 40% pikkusest, laiusega mitte üle 1,0mm, mitte üle 20% tükiarvust.

Otsalõhed - Lubatud laua laiuse pikkuselt.

Poomkant ja meh. vigastused - Lubatud vähesel määral.

Vaigupesad - Maks. pikkus 70mm ning kogu laua peale maks. 5tk. Alla 20mm ei arvestata.

Sissekasvanud koor - Lubatud vähesel määral.

Putukakahjustused - Ei ole lubatud.

Pinnakvaliteet - Kasutuskülje otstes lubatud hööveldamata kohti või höövli sisselõike jälgi laua laiuse pikkuselt.

Pinged ja kõverused lubatud määral, et materjalide paigaldamine oleks võimalik.

Paksuse ja laiuse tolerantsid lubatud +/- 1mm.

Niiskus hööveldamisel 16% ± 2%

 

Põrandalaud - Tavahinnas materjal AB kvaliteet

Sine - Ei ole lubatud

Servaokste defektid - Lubatud, kui kahe laua liitmisel ei jää läbivat auku.

Mustad oksad - Maksimaalselt 8 tk halvima meetri kohta.

Alla 10 mm läbimõõduga oksi ei arvestata.

Mädaoksad - Ei ole lubatud.

Väljakukkunud oksad - Lubatud 10% materjali kogumahust.

Kitsaslõhed - Kasutusküljel kuni 40% pikkusest, laiusega mitte üle 0,5mm, mitte üle 25% tükiarvust.

Otsalõhed - Lubatud laua laiuse pikkuselt.

Poomkant ja meh. vigastused - Lubatud tagumisel küljel, kui ei jää näha ega sega paigaldust.

Vaigupesad - Maks. pikkus 70mm ning kogu laua peale maks. 5tk. Alla 20mm ei arvestata.

Sissekasvanud koor - Ei ole lubatud.

Putukakahjustused - Ei ole lubatud.

Pinnakvaliteet - Kasutusküljel lubatud hööveldamata kohti laua laiuse pikkuselt.

Pinged ja kõverused lubatud määral, et materjalide paigaldamine oleks võimalik.

Paksuse ja laiuse tolerantsid lubatud +/- 1mm.

Niiskus hööveldamisel 10% ± 2%

 

Sooduspakkumise defektidega tooted - Sooduspakkumise defektidega tootet tekivad tootmisprotsessis peale hööveldamist sorteeringu käigus. Kõik materjalid mis omavad tavatoodete kvaliteeditingimustes mitte lubatud defekte, sorteeritakse sooduspakkumiste defektseks materjaliks. Defektsel materjalil on lubatud kõikvõimalikud defektid nagu värvimuutus, lõhed, mehaanilised vigastused, mädanik, oksadefektid, hööveldusvead jne. ning defektide esinemise sagedus, suurus ja iseloom on täielikult juhuslikkuse alusel.

 

Värvimistööde või Järkamistööde teostamiseks ettemaksena tasutud garantiiraha ei kuulu tellimusest loobumisel tagastamisele.

 

Pretensioonid mis esitatakse juba paigaldatud materjalile ei kuulu rahuldamisele.
Tagastustingimused:

Kaup ei kuulu ümbervahetamisele või tagastamisele, kui:

- kaupa ei ole peale tarnimist heaperemehelikult ladustatud;

- kaupa on kliendipoolse ladustamise ja/või transpordi käigus kahjustatud;

- kaup ei ole tagastamishetkel algsel kujul (materjali niiskusesisaldus on muutunud, seda on mõõtu lõigatud, värvitud, paigaldatud);

- materjalid on kliendi poolt edastatud värvitooni alusel värvitud; laaśuuritud või immutatud.

- kaup ei kuulu tagastamisele, kui on läbi viidud kliendipoolne materjali sorteerimine, mille tulemusena on eraldatud subjektiivsest hinnangust lähtuvalt meelepärane materjal ning soovitakse tagastada või ümber vahetada ülejäänut.

- pretensioonid mis esitatakse hiljem kui kaks nädalat peale materjalide kättesaamist ei kuulu rahuldamisele.